+ کوروش کبیر

 

هرگزنخواب کوروش

دارا جهان ندارد،

سارا زبان ندارد

بابا ستاره ای در

!هفت آسمان ندارد

 کارون ز چشمه خشکید،

البرز لب فرو بست

حتا دل دماوند،

آتش فشان ندارد

 دیو سیاه دربند،

آسان رهید و بگریخت 

رستم در این هیاهو،

گرز گران ندارد

 روز وداع خورشید،

زاینده رود خشکید 

زیرا دل سپاهان،

نقش جهان ندارد

 بر نام پارس دریا،

نامی دگر نهادند  

گویی که آرش ما،

تیر و کمان ندارد

 دریای مازنی ها،

بر کام دیگران شد 

  نادر ز خاک برخیز،

میهن جوان ندارد

 دارا ! کجای کاری،

دزدان سرزمینت 

بر بیستون نویسند،

دارا جهان ندارد

 آییم به دادخواهی،

فریادمان بلند است 

اما چه سود،

اینجا نوشیروان ندارد

 سرخ و سپید و سبز است

این بیرق کیانی 

اما صد آه و افسوس،

شیر ژیان ندارد

 کوآن حکیم توسی،

شهنامه ای سراید  

شاید که شاعر ما

دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش،

ای مهرآریایی  

بی نام تو،وطن نیز

 نام و نشان ندارد

 

 

 

 

 

نویسنده : مهدیه ; ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ آبان ،۱۳٩٠
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ جای پا...

 

خوابی دیدم ...

خواب دیدم در ساحل با خدا قدم می زنم .بر پهنه آسمان صحنه هایی از زندگی ام برق زد. در هر صحنه دو جفت پا روی شن دیدم . یکی متعلق به من و دیگری متعلق به خدا .

وقتی آخرین صحنه در مقابلم برق زد به پشت سر و به جای پاهای روی شن نگاه کردم.متوجه شدم که چندین بار در طول مسیر زندگی ام فقط یک جفت جای پا روی شن بوده است.همچنین متوجه شدم که این در سخت ترین دوران زندگی ام بوده است.

این واقعابرایم ناراحت کننده بود و درباره اش از خدا سوال کردم: خدایا ! تو گفتی اگر به دنبال تو بیایم در تمام راه با من خواهی بود .ولی دیدم که در سخت ترین دوران زندگی ام فقط یک جفت جای پا وجود داشت.نمیفهمم چرا هنگامی که بیش از هر وقت دیگر به تو نیاز داشتم مرا تنها گذاشتی؟

خدا پاسخ داد : بنده بسیار عزیزم ! من در کنارت هستم و هرگز تنهایت نخواهم گذاشت . اگر در آزمون ها و رنج ها فقط یک جفت جای پا دیدی زمانی بود که تو را در آغوشم حمل می کردم .

نویسنده : مهدیه ; ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ آبان ،۱۳٩٠
تگ ها:
comment نظرات () لینک